49 வயதிலும் கல்யாணம் மு டிக்காமல் இருக்கும் பிரபல முன்னணி நடிகை!! 2 பிரபல நடிகர்கள் செய்த அந்த செயல்தான் அதற்க்கு காரணமாம்!!

49 வயதிலும் கல்யாணம் மு டிக்காமல் இருக்கும் பிரபல முன்னணி நடிகை!! 2 பிரபல நடிகர்கள் செய்த அந்த செயல்தான் அதற்க்கு காரணமாம்!!

தமிழ் சினிமா நடிகையில் இவரும் ஒரு காலத்தில் முக்கியமானRead More…