சற்றுமுன் நடிகர் மம்முட்டியின் வீட்டில் ஏற்பட்ட இற ப்பு .. வெளியான தகவலை கேட்டு சோக த் தில் ஆ ழ் ந்த ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

சற்றுமுன் நடிகர் மம்முட்டியின் வீட்டில் ஏற்பட்ட இற ப்பRead More…

பொ.ம்பி.ளை பிள் ளை யை பிடிச்சிருக்கு தானே உங் களுக்கு.. இண்டைக்கு தானே மு த ல்ல பாக் கு றீ ங்க ..ஐயர் மண மேடையில் இப்படி எல்லாமா கேப்பாங்க..!

வணக்கம் அன்பு வாசகர்களே நீங்கள் எத்தனையோ தளங்களில் செயRead More…

சி ன்ன வய.சு.ல கதையா கெ.ட்.டத உண்மையாவே நடந்தா எப்படியி ருக் கும் பாட்டிலில் கல்லை போ ட்டு தாகம் தீ ர் த்த புத்திசாலி காகம் – வை ர லாகு ம் வீ டி யோ..!

பாட்டிலில் கல்லை போட்டு தாகம் தீர்த்த புத்திசாலி காகத்Read More…