தொண்டையில் கரகரப்பு எரிச்சல், புண், வீக்கம், குரல் மாற்றம் இப்படி எத்தனை பிரச்னை இருந்தாலும் சரி..!! மூன்றே நாட்களில் குணமாக்க இதை மட்டும் குடிங்க போதும்..!!

தொண்டையில் கரகரப்பு எரிச்சல், புண், வீக்கம், குரல் மாற்றம் இப்படி எத்தனை பிரச்னை இருந்தாலும் சரி..!! மூன்றே நாட்களில் குணமாக்க இதை மட்டும் குடிங்க போதும்..!!

தொண்டையில் கரகரப்பு எரிச்சல், புண், வீக்கம், குரல் மாற்றRead More…