முதுகு வலி உட்பட 100 நோய்களை குணப்படுத்தும் சக்தி கொண்ட இந்த செடியை கண்டிப்பாகதவறவிடாதீர்கள்.

Health