மேல் உதடுகளில் உள்ள முடி மேல் இதை ஒரு தடவை தேய்த்தால் நிரந்தரமாக உதிர்ந்து விடும்

Video