இரத்தசோகை எலும்பு பலவீனம் கால்சியம் குறைபாடு உடல் சோர்வு மூட்டு வலி முடி உதிர்வு பிரச்சனை சரியாகும்

இரத்தசோகை எலும்பு பலவீனம் கால்சியம் குறைபாடு உடல் சோர்வு மூட்டு வலி முடி உதிர்வு பிரச்சனை சரியாகும்

Health

இரத்தசோகை எலும்பு பலவீனம் கால்சியம் குறைபாடு உடல் சோர்வு மூட்டு வலி முடி உதிர்வு பிரச்சனை சரியாகும்..

இந்த வீடியோ சம்பந்தமாக உங்களுக்கு ஏதேனும் குறை நிறை இருப்பின் வீடியோ ஓனரிடம் தெரிவிக்கவும்.நன்றி Jo’s Tamil Health and Beauty