இந்த 3 பொருள் முளைக்கட்டி உண்டால் நரம்புகள் இரும்பு பலம் பெரும்.. மிக மிக எளிது..பயன்கள் பெரிது..

இந்த 3 பொருள் முளைக்கட்டி உண்டால் நரம்புகள் இரும்பு பலம் பெரும்.. மிக மிக எளிது..பயன்கள் பெரிது..

Health

இந்த 3 பொருள் முளைக்கட்டி உண்டால் நரம்புகள் இரும்பு பலம் பெரும்.. மிக மிக எளிது|பயன்கள் பெரிது.. முளைக்காட்டினாலே பலன்கள் கூடும் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று ஆனாலும் செய்ய மறுக்கிறோம் அது தான் மருத்துவமனைக்கு பணம் குடுக்க காரணம் ..

வீடியோ பாருங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் தேவை எனில் பயன்படுத்திக்கோங்க நன்றி DrSJ HotTv