வெறும் 3 நாட்கள் இதை குடித்தால் எலும்பு தேய்மானம் முதுமை சோர்வு Calcium, குறைபாடு 90 வயது வரை வராது..

Health

வெறும் 3 நாட்கள் இதை குடித்தால் எலும்பு தேய்மானம் முதுமை சோர்வு Calcium, குறைபாடு 90 வயது வரை வராது.. என்ன தான் சொன்னாலும் குறிப்ப்பிட்ட வயசுக்கு மேல வரும் என்பது நிதர்சனம் இதில் மாற்று கருத்து இல்லை. இளமையில் வராமல் இருக்க தீர்வு..

வீடியோ இதோ..நன்றி Herb Help வெறும் 3 நாட்கள் இதை குடித்தால் எலும்பு தேய்மானம் முதுமை சோர்வு Calcium, குறைபாடு 90 வயது வரை வராது..