சிறுநீரக கல்லை ஆபரேசன் இல்லாமல் கரைக்க இதை முயற்சி செய்து பாருங்க.. வீட்டு வைத்தியம் இதோ..

சிறுநீரக கல்லை ஆபரேசன் இல்லாமல் கரைக்க இதை முயற்சி செய்து பாருங்க.. வீட்டு வைத்தியம் இதோ..

Health

சிறுநீரக கல்லை ஆபரேசன் இல்லாமல் கரைக்க இதை முயற்சி செய்து பாருங்க.. வீட்டு வைத்தியம் இதோ.. நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் வலி குறையும் கல் கரையும். ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து தான் அளவினை அறிய முடியும்.

சிறுநீரக கல்லை ஆபரேசன் இல்லாமல் கரைக்க இதை முயற்சி செய்து பாருங்க.. வீட்டு வைத்தியம் இதோ.. நன்றி Tamil 4 Health