இன்றைய நவீன மாமிசம் கேன்சரை உருவாக்கும் என்று சொன்னால் நம்புவீர்களா? நீங்க நம்பலானாலும் அது தான் நிசம்

இன்றைய நவீன மாமிசம் கேன்சரை உருவாக்கும் என்று சொன்னால் நம்புவீர்களா? நீங்க நம்பலானாலும் அது தான் நிசம்

Health

இன்றைய நவீன மாமிசம் கேன்சரை உருவாக்கும் என்று சொன்னால் நம்புவீர்களா? நீங்க நம்பலானாலும் அது தான் நிசம்.எப்படி வருது அப்படினு ஆராய்ச்சி செய்யறாங்க ஆனால் அதை தவிர்க்க யாரும் முயற்சி பண்றதே இல்லை.

இன்றைய நவீன மாமிசம் கேன்சரை உருவாக்கும் என்று சொன்னால் நம்புவீர்களா? நீங்க நம்பலானாலும் அது தான் நிசம். நன்றி.