இதை சாப்பிட்டால் மூட்டு வலி , முதுகு, கால் மற்றும் கை வலி அனைத்தும் சரியாகும்..!!ஒரு பிஞ்சில் போதும்..

இதை சாப்பிட்டால் மூட்டு வலி , முதுகு, கால் மற்றும் கை வலி அனைத்தும் சரியாகும்..!!ஒரு பிஞ்சில் போதும்..

Health

இதை சாப்பிட்டால் மூட்டு வலி , முதுகு, கால் மற்றும் கை வலி அனைத்தும் சரியாகும்..!!ஒரு பிஞ்சில் போதும்.. ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு புது வித தீர்வு கிடைக்கும் நன்றி..வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் என நம்புகிறேன்.