சேற்றுப்புண்ணை அதிக செலவே இல்லாமல் வெறும் 3 நாட்களில் விரட்டும் அற்புதமான வீட்டுவைத்தியம்..!!

அதிக செலவே இல்லாமல் சேற்றுப்புண்ணை வெறும் 3 நாட்களில் விரட்டும் அற்புதமான வீட்டுவைத்தியம் இதோ..!!

Health

சேற்றுப்புண்ணை அதிக செலவே இல்லாமல் வெறும் 3 நாட்களில் விரட்டும் அற்புதமான வீட்டுவைத்தியம். மழை காலங்களில் பொதுவாக ஒரு சிலருக்கு வரும் தொந்தரவு தான் இந்த சேற்றுப்புண். இதனை நம்முடைய வீட்டு வைத்தியம் கொண்டே எளிமையாக சரி செய்ய முடியும். அப்படி ஒரு வீடியோ தான் பாருங்க. நன்றி.