இந்த இலைகளை இப்படி செய்து சாப்பிடுங்கள்..!! பல்வலி, பல் கூச்சம், சொத்தைபல், ஈறுகளில் வீக்கம், இரத்தம் வடிதலை குணமாக்கும்..!!

இந்த இலைகளை இப்படி செய்து சாப்பிடுங்கள்..!! பல்வலி, பல் கூச்சம், சொத்தைபல், ஈறுகளில் வீக்கம், இரத்தம் வடிதலை குணமாக்கும்..!!

Health

இந்த இலைகளை இப்படி செய்து சாப்பிடுங்கள்..!! பல்வலி, பல் கூச்சம், சொத்தைபல், ஈறுகளில் வீக்கம், இரத்தம் வடிதலை குணமாக்கும்..!!இந்த காலத்துல பல் மருத்துவமனைகள் அதிகமாகி உள்ளது.எங்க இருந்து இப்படி நடக்குது. உண்மையா பல் சம்பத்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் உருவாகிறதா? இல்லை உருவாக்கப்படுகிறதா?