அடக்கொடுமையே… 20 நிமிஷம் கா ட்சி தான்… ஆனால் அந்த நடிகைக்கு 9 கோடியை அள்ளிக் கொடுத்த தயாரிப்பாளர்!! இருந்தாலும் இது கொ ஞ்சம் ஓவர்… யார் அந்த நடிகை…!!

இன்றைய கால தெலுங்கு சினிமாவில் பிரம்மாண்ட இயக்குனராக தRead More…